Ajankohtaista

Yritys asetettu konkurssiin 28.12.2023

Satakunnan käräjäoikeus asetti VSS Biopower Oy:n konkurssiin 28.12.2023. Pesänhoitajaksi määrättiin asianajaja Jarkko Ruohola.

Konkurssimenettelyyn liittyvät yhteydenotot:
Asianajaja Kristiina Hämäläinen
Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy
Yliopistonkatu 15 B, 20100 TURKU
kristiina.hamalainen[at]lrhto.fi
puh. 010 320 8430

Teollisuuskaasun myynti alkamassa

Liikennebiokaasun ohella VSS Biopower myy pian myös teollisuuskaasua. Teollisuuskaasu soveltuu lämpöenergian ja höyryn tuottamiseen. Ensimmäisenä teollisuuskaasua johdetaan biokaasulaitokselta 110 mm maanalaista putkea pitkin lähellä sijaitsevan Lännen Teollisuuspalvelun laatikkopesulaan. Yritykset solmivat kaasunmyyntisopimuksen viime vuoden toukokuussa.

Enää pieniä viilauksia

Tuotantojohtaja Rami Sillanpää kertoo, että kaasun toimittaminen Lännen Teollisuuspalvelulle päästään aloittamaan lähiviikkoina.
− Kun saamme vielä valmiiksi paineen tasausaseman, biokaasulaitoksen jalostamon ja paineistusaseman välinen putki voidaan liittää yhteen. Tämän jälkeen kaasua alkaa virrata sopimusasiakkaalle.

Sopimuksille tilaa

Toimitusjohtaja Jari Sillanpää pitää uutta vaihetta ja myyntiutuotetta merkittävänä päänavauksena.
− Tämä on ensimmäinen ja tärkeä steppi teollisuuskaasun myyntisektorillamme.
VSS Biopower on tehnyt aiemmin teollisuuskaasun myyntisopimuksen myös Apetit Oyj:n kanssa.
Sillanpää toivoo, että teollisuuskaasun myynnin käynnistyminen herättelee muita lähialueen yrityksiä tarttumaan paikallisen VSS Biopowerin tarjoamaan vaihtoehtoon.

Putkitukos aiheutti lietteen ylivuodon

Biokaasulaitoksen ylivuoto-ongelma on nyt korjattu ja siitä on myös annettu selvitys ympäristöviranomaiselle. Ylivuodon aiheutti jälkihygienisoinnin välikaivon putkitukos. Toimitusjohtaja Jari Sillanpää kertoo, että huleveden keruukaivo oli kyllä asianmukaisesti tyhjennetty imuautolla, mutta huleveden poistopumppauskaivo oli jäänyt epähuomiossa tyhjentämättä.

Liete on rehevöittävää, mutta sinänsä ympäristölle vaaratonta. Liete on väriltään hyvin tummaa, joten se värjää helposti koko huleveden, vaikka sitä ei määrällisesti kovin paljoa joukossa olisikaan. Ilmoituksen ylivuodosta teki ohikulkija.

− Pahoittelut tapahtuneesta. On oikein hyvä, että ohikulkija havaitsi tilanteen ja informoi siitä.

Sillanpää sanoo, että työntekijöitä on nyt muistutettu ja ohjeistettu huolehtimaan koko hulevesijärjestelmän puhdistuksesta, jottei vastaavaa tilannetta pääsisi syntymään.

Kysyntää ja kiinnostusta riittää

VSS Biopowerin jakeluasema otettiin käyttöön huhtikuussa 2021.
− Asiakasmäärät ovat lisääntyneet jakeluasemallamme reippaasti ja nopeasti, tuotantojohtaja Rami Sillanpää sanoo.
Liikennebiokaasun lisäksi laitos kykenee tuottamaan kaasua pian myös teollisuudelle.

Hinnat puhuttavat

Eri energiamuotoihin liittyvät asiat ovat erityisen ajankohtaisia, sillä polttoaineiden ja sähkön hinnat ovat edelleen kotimaiseen biokaasuun verrattuna korkealla. Kiinnostus biokaasuun näkyy myös siten, että laitoksellamme käy tasaiseen tahtiin vierailuryhmiä. Kestävän kehityksen teemaviikolla Leader Pyhäjärviseudun hallinnoima Pitovoimaa Pyhäjärviseudulle -hanke sopi tutustumisvierailun laitoksellemme.
− Innostuimme osallistumaan teemaviikkoon ja mietimme, mikä olisi siihen sopiva ja kiinnostava vierailukohde toiminta-alueellamme, hankevetäjä Piia Palmgrén kertoo.

Erilaisia tulokulmia

Palmgrén sanoo, että osaa vierailijoista kiinnosti kaasun mahdollisuudet autoiluissa, mutta myös laitoksen muut tuotteet ja toiminta.
− Yleisesti ottaen oli kiinnostava kuulla laitoksen yhteistyöstä alueella ja miten se pystyy hyödyntämään kestävästi muiden toimijoiden biopohjaisia sivuvirtoja.
− Oli mielenkiintoista kuulla myös miten paljon laitoksen toimintaa olisi potentiaalista kasvattaa, mihin kaikkeen biokaasua käytetään tai voitaisiin käyttää ja miten sen kustannusrakenne suhteutuu muihin energiamuotoihin.

Taustaa

Leader Pyhäjärviseutu toimii tällä hetkellä Euran ja Säkylän alueella. Vuonna 2023 toiminta-alue kattaa myös Eurajoen kunnan. Organisaation rooli on toimia paikalliskehittäjänä kannustaen alueen asukkaita, yrityksiä ja yhdistyksiä yhteistyöhön ja rahoittaen yritysten ja yhdistysten hankkeita. Pitovoimaa Pyhäjärviseudulle -hankkeen tarkoitus on nimensä mukaisesti vahvistaa alueen pitovoimaa viiden eri painopisteen puitteissa ja tarjota tietoa, neuvontaa, koulutusta, innostusta ja aktivointia alueen muille toimijoille sekä yhdessä heidän kanssaan. Hankkeen järjestämät tapahtumat ovat kaikille avoimia, niin myös vierailu biokaasulaitokselle.

 

 

 

Syötelajien eroja mitataan

Syötteistä määritellään muun muassa kuiva-ainepitoisuuksia. Mittauksia tekee kesän ajan laitoksella harjoittelijana toimiva Jemima Nevalainen. Hän opiskelee Turun ammattikorkeakoulussa energia- ja ympäristötekniikan insinööriksi.
− Mittausten avulla saamme tietoa muun muassa siitä, millaisia eroja on kaalin ja sokerijuurikkaan viljelyjäänteiden, heinän ja naudan lannan soveltuvuudessa biokaasun tuotantoprosessiin.

Arvokasta tietoa

Säkylän biokaasulaitoksen tekniikka perustuu kuivamädätykseen. Jotta laitoksen tuotantoprosessi toimisi optimaalisesti ja prosessi luovuttaisi mahdollisimman paljon metaania, tulisi sen kuiva-ainemäärän olla 20−40 prosentin välillä. Siksi on tärkeää selvittää, mitkä ovat eri syötelajien painot kuivatuksen jälkeen ja mitkä niistä toimivat kaikkein parhaiten juuri tässä laitostyypissä.
− Kuiva-ainemittauksia on tehty nyt parin viikon ajan ja näyttää siltä, että heinä ja lanta toimivat prosessin kannalta tehokkaammin kuin peltobiomassat, Jemima Nevalainen sanoo.
Myöhemmin kesällä mittauksia tehdään myös lihanleikkaamoiden ja teurastamoiden sivutuotteille.

Uusi kaasunmyyntisopimus

Biokaasu johdetaan VSS Biopowerin kaasulaitokselta putkistoa pitkin Lännen Teollisuuspalvelun laatikkopesulaan ensi syksystä lähtien.
− Lähialueen yritykset ovat erittäin kiinnostuneita tarjoamastamme biokaasuun pohjautuvasta kestävästä energiavaihtoehdosta, jolla yritykset voivat korvata fossiiliset energialähteet. Uusi sopimus on myös osoitus siitä, että yrityksissä on nyt siirrytty tekemään konkreettisia päätöksiä, toimitusjohtaja Jari Sillanpää sanoo.

Energianmyyntisopimus Apetit Oyj:n kanssa

VSS Biopowerin tavoitteena on aloittaa biokaasun toimitukset läheiselle Apetitin tehtaalle vuoden 2023 kevään aikana. Kaasun siirrosta vastaa siirtoputkiyhtiö Aitovoima Oy.

− Sopimus on meille erittäin merkittävä. Yhteistoiminta edustaa kiertotaloutta parhaimmillaan, sillä syötteet tulevat Apetitilta ja kaasu meiltä. Sopimus osoittaa, että myös suuret yritykset ovat nostamassa vihreän lähienergian roolia omissa energiavalinnoissaan, VSS Biopowerin toimitusjohtaja Jari Sillanpää sanoo tyytyväisenä.

Lue lisää Apetit Oyj:n julkaisemasta tiedotteesta

Edullisia ja ekologisia kilometrejä!

Kaasuautolla kilometrit taittuvat taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti. Biokaasua käyttävällä autolla kustannukset ajokilometriä kohti ovat olleet lähes puolta pienemmät bensa-autoon verrattuna.  Bensan hinta on ollut vuona 2022 jyrkässä nousussa, mikä kasvattaa entisestään kustannuseroa biokaasun eduksi.

Vähäpäästöinen

Biokaasua käytettäessä liikenteen hiilidioksidipäästöt vähenevät noin 85 prosenttia. Meillä VSS Biopowerilla biokaasu on täysin kotimainen ja paikallinen tuote, sillä sitä valmistetaan lähialueen elintarviketeollisuuden sivuvirroista ja peltoviljelyn biomassoista.

Vaihtoehtoja

Aina ei tarvitse investoida uuteen kaasuautoon. Niitä löytyy jo myös käytettyinä. Yksi vaihtoehto siirtyä kaasuautoilijaksi on muuttaa nykyinen bensiini- tai dieselkäyttöinen autosi kaasuautoksi. Valtio tukee taloudellisesti muutosta.

Biokaasumme käytön hyötyjä:
▪ Edullinen ja kotimainen
▪ Alhaiset hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöt
▪ 100-prosenttisesti uusiutuva
▪ Paikallisesti tuotettu

Hyödyllisiä linkkejä:
Kaasuautoilijat ry
Terragas Oy

Pahoittelemme hajuhaittoja

VSS Biopower Oy tilasi alkuvuodesta Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:ltä hajutarkkailutkimuksen. Havaittu haju oli lietemäistä ja tuli todennäköisesti laitoksen separointihallista.

Ulkopuolisen asiantuntijan tekemän tarkkailututkimuksen mukaan haitta kohdistuu lähinnä laitoksen läheisyyteen. Laitoksella on jo huollettu ja tarkistettu muun muassa ilmastointi- ja otsonointilaitteet. Seuraavana toimenpiteenä hajut ohjataan nykyistä korkeammalle, jolloin ne laimenevat.

Laitoksen päästöt ovat harmillisia, mutta ympäristölle vaarattomia. VSS Biopower valmistaa biokaasua Säkylässä kuivamädätyksellä lähinnä kasviperäisistä raaka-aineista. Raaka-aineet tulevat lähialueen elintarviketeollisuudesta sekä peltobiomassoista.

Mikäli hajuhaittoja vielä esiintyy, voitte ottaa yhteyttä suoraan yhtiöömme.

Biokaasupäivän mediatiedote

Säkylän Biokaasupäivässä tutustuttiin biokaasun tuotantoon, tankkausasemaan ja kuultiin asiantuntijoiden puheenvuoroja. Tapahtumassa painotettiin, että biokaasulle löytyy useita käyttökohteita. Se soveltuu liikennekäytön lisäksi esimerkiksi teollisuuden tarpeisiin ja lämmöntuotantoon. Biokaasun kysynnän arvioidaan kasvavan. Vuoden 2022 alusta biokaasu tulee osaksi liikennepolttoaineiden jakeluvelvoitetta. Autonvalmistajat ovat mukana liikenteen päästötalkoissa ja kehittävät aktiivisesti eri käyttövoimaan perustuvia puhtaampia ratkaisuja ja uusia automalleja. 

Suomen hallitus on asettanut tavoitteeksi saada vaiheittain kuriin liikenteen kasvihuonepäästöt. Kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt tulisi puolittaa vuoteen 2030 mennessä. Nollapäästöisyyden takarajana on vuosi 2045. Suomen biotalousstrategia on parhaillaan päivitettävänä. Se julkistetaan vuoden 2022 alussa. Siinä otetaan kantaa muun muassa siihen, miten biokaasuun liittyviä arvoketjuja voitaisiin kehittää.

Alueellinen toimija

Säkylässä toimiva VSS Biopower Oy on Satakunnassa edelläkävijöitä biokaasun valmistuksessa. Yritys aloitti liikennebiokaasun (CBG) jakelun huhtikuussa. Biokaasun ohella laitoksella valmistetaan pilottivaiheessa biodieselin raaka-ainetta.
− Tankkausasema sijaitsee biokaasulaitoksen yhteydessä. Se täydentää jakeluverkostoa, sillä Porin ja Turun välissä oli aiemmin selkeä palveluaukko, toimitusjohtaja Jari Sillanpää sanoo.
Säkylässä kaasua tuotetaan lähialueen elintarviketeollisuuden sivuvirroista ja peltobiomassoista.
− Olemme paikallisesti merkittävä kiertotaloustoimija. Tavoitteenamme on ollut alusta asti hyödyntää alueella syntyviä bioraaka-aineita, jalostaa niitä ja näin edistää puhtaiden energiamuotojen käyttöä, Sillanpää painottaa.

Monia hyötyjä

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Kariniemi kannustaa paikallisia ammattiautoilijoita ja kuljetusyrittäjiä tutustumaan biokaasuautoihin. Hän näkee, että biokaasua käyttävällä kalustolla yritys saavuttaa ekologisten ja taloudellisten hyötyjen lisäksi myös imagoetua.
− Ensimmäisenä liikkeelle lähtevät biokaasuautoilijat saavat suurimman imagoedun. Eikä nyt puhuta viherpesusta, vaan aidosti päästöjä ja kustannuksia pienentävästä vaihtoehdosta.
− Erittäin tärkeä on huomata myös se, että tuottamamme biokaasu on sataprosenttisesti kotimainen tuote, Kariniemi alleviivaa.

Tilausta biokaasulle

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä arvioi omassa puheenvuorossaan, että liikennebiokaasun tuotantoa ja käyttöä halutaan lisätä Suomessa.
− Tämä pyritään synnyttämään usein eri keinoin, kuten erilaisilla investointi- ja hankintatuilla sekä verotusratkaisuilla.

Biokaasupäivässä Rauman kauppakamari julkisti Rauman kaasuntankkausaseman tarpeesta tehdyn kyselyn tulokset.

Lisäinfo:
Jari Sillanpää, toimitusjohtaja
040 514 9226
jari.sillanpaa@vssbiopower.fi