Ajankohtaista

Nyt pääsee tankkaamaan biokaasua!

VSS Biopower Oy avasi ensimmäisen liikennekaasun (CBG) tankkausasemansa Satakunnassa. Tankkausasema sijaitsee biojalostamon yhteydessä Länsi-Säkylän yritysalueella osoitteessa Kauniinsannantie 10.
− Biojalostamo käynnisti kaasuntuotannon jo helmikuun lopulla 2020. Jalostusyksikkö valmistui lopullisesti tämän vuoden tammikuussa.
− Saimme tällä viikolla virallisen luvan liikennekaasun kaupallisen myynnin aloittamiseen, toimitusjohtaja Jari Sillanpää iloitsee.

Tankkausasema palvelee kaasuautoilijoita ympäri vuorokauden. Tankkauksen voi tehdä kaikilla yleisimmillä maksuvälineillä.

Muuta ajankohtaista:

Dieselpuolta testataan

Yhtiön jalostamossa biokaasun ohella ryhdytään tuottamaan myös biodieseliä rinnakkaisessa laitoksessa. Sillanpään mukaan biodiesellaitoksen koeajot pilottilaitteistolla ovat alkaneet.
− Testausvaiheessa käytettävän pilottilaitteiston tilalle asennetaan tuotantovaiheeseen siirryttäessä kooltaan suurempi varsinainen tuotantolaitteisto. Tämän jälkeen myös biodieselin laajamittainen tuotanto pääsee kunnolla vauhtiin.

Kiertotalouden edistäjiä

Biojalostamon tuotantomenetelmä perustuu jatkuvatoimiseen kuivamädätykseen, mikä on energiatehokkaampaa märkämädätykseen verrattuna. Tuotannossa hyödynnetään lähiympäristössä syntyviä kasvi- ja eläinperäisiä maatalouden sekä elintarviketeollisuuden sivuvirtoja. Biolan Group on yksi VSS Biopowerin suurimmista omistajista. Yhteistyökumppaneiden tavoitteena on edistää suomalaista kiertotaloutta. Yhtiöillä on myös tuotepuolella yhteistoimintaa.

 Seuraavat stepit

Säkylän biojalostamo sijaitsee keskellä merkittävää elintarviketeollisuuden ja maataloustuotannon keskittymää. Raaka-ainepotentiaali mahdollistaa biojalostamon nykyisen tuotannon laajentamisen ja tuotevalikoiman monipuolistamisen.
− Olemme jo käynnistäneet tuotevalikoiman kasvattamiseen liittyvän jatkoprojektin tarjouspyyntövaiheen, Sillanpää kertoo.

VSS Biopower on aiemmin kertonut, että tavoitteena on laajentaa liikennekaasun jakeluverkkoa Pyhäjärviseudulla Satakunnassa.
− Suunnitelmat eivät ole muuttuneet, mutta aikataulu on vielä avoinna, Sillanpää toteaa.

Säkylän ja Euran kunnat myönsivät yhtiölle sijoituspaikkaluvan noin 20 kilometrin biokaasun siirtoputken rakentamiseen. Valmistuessaan putki mahdollistaisi kaasun jakelun paikallisiin teollisuuslaitoksiin. Sillanpään mukaan myös biokaasuputken rakentamisaikataulu on vielä avoinna.

 

Vahva usko biokaasuun ja -dieseliin

VSS Biopowerin hallituksen puheenjohtaja Pekka Kariniemi ja toimitusjohtaja Jari Sillanpää esittelivät 23.8. sijoittajaryhmälle loppusuoralla olevaa biojalostamoprojektia.
− Olemme nyt hyvin lähellä lopullista tavoitetta. Usko biokaasun ja -dieselin tuotantoon on koko ajan vain vahvistunut, Kariniemi viittaa muun muassa valtiovallalta ja markkinoilta tuleviin vahvoihin signaaleihin.
Kariniemi muistuttaa, että Säkylän jalostamo on raaka-aineen saannin, elintarviketeollisuuden ja maataloustuotannon keskiössä.
− Suhteellisesti pienemmillä lisäinvestoinneilla biojalostamon tuotanto on mahdollista moninkertaistaa.
Biolan-ryhmä on biojalostamoyhtiön suurin yksittäinen omistaja. Yhtiöillä on yhteistyötä myös tuotepuolella.

Puoli vuotta takana

Biokaasun valmistus Säkylän laitoksella aloitettiin helmikuussa.
− Laitoksen kaikki teknologia on testattua ja se toimii hyvin. Kaasuntuotanto on jopa ylittänyt odotukset, Jari Sillanpää toteaa jalostamon kuuden kuukauden käyttökokemuksen perusteella.
Laitos on pitkälti automatisoitu.
− Mikäli laitteistoon tulisi vika, mobiilihälytysjärjestelmä antaisi siitä heti tiedon.

Jakeluasema lähtökuopissa

Kaasuauton omistajilta tai kaasuauton ostoa harkitsevilta on tullut paljon tiedusteluja, milloin Länsi-Säkylän yritysalueella sijaitseva laitos aloittaa liikennekaasun jakelun.
− Esimerkiksi kompressoriaseman perustukset on tehty. Kompressori koeajetaan lähiaikoina tehtaalla ja sen jälkeen se on valmis toimitettavaksi Säkylään.
Jakeluasema ja maksupääte ovat tulossa lokakuussa
− Rakentamisen aloittaminen vaatii kuitenkin vielä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksynnän. Aloitamme jakeluaseman tekemisen heti, kun Tukes on saanut asian käsiteltyä, Sillanpää kertoo.
Asemalle ei tule omaa tankkauskorttia vaan siellä kelpaavat kaikki maksukortit.

Biodieselpuoli edistyy

Biodieselin valmistuslaitteisto saapuu Säkylään loka−marraskuussa. Sen tuotantoon liittyviä analyysejä tehdään jo nyt.

 

 

 

 

Kaasuntuotanto odotusten mukaista

Biojalostamon automaatio- ja kenttätoimintojen testaaminen aloitettiin  viime vuoden lopulla.
− Ylösajo on sujunut ongelmitta ja kaasun tuotanto on ollut ennakko-odotusten mukaista, toimitusjohtaja Jari Sillanpää sanoo tyytyväisenä.

Kaasunjalostusyksikkö ja tankkausasema on hankittu. Ne ovat paikoilleen asennettuina lokakuussa.

Uudenlainen yhteistyö alkaa

Suomalainen kestävän kehityksen pioneeriyritys Biolan Oy liittyy osaksi HKScanin Agrofood Ecosystem® -verkostoa. HKScanin sopimustuotannon kehittämiseen liittyvä yhteistyö kattaa ensivaiheessa Kariniemen® kananpoikien kasvatuksessa syntyvän lannan hyödyntämisen uudentyyppisenä lannoitteena Kariniemen sopimustiloilla sekä HKScanin tuotannon sivuvirtojen hyödyntämisen biokaasuksi ja biodieseliksi. Yhteistyö on askel kohti Kariniemen kananpoikien tuotantoketjun hiilineutraaliutta.

Yhteistyön myötä Biolan jalostaa Kariniemen kananpoikien kasvatuksessa syntyvästä lannasta HKScanin sopimustilojen käyttöön uudentyyppisen kierrätyslannoitteen, jonka avulla lannassa olevat ravinteet pystytään hyödyntämään pelloilla muun muassa Kariniemen kananpoikien rehuviljan tuotannossa. Tavoitteena on tällä tavoin pienentää rehuviljatuotannon hiilijalanjälkeä. Ympäristövaikutuksia minimoidaan optimoimalla lannoite Kariniemen kananpoikien rehuntuotantoon sopivaksi. Lannan mukana maahan saadaan myös uutta orgaanista ainesta ja maan pieneliötoiminta vilkastuu. Konseptia testataan valitulla Kariniemen sopimustiloilla kasvukauden 2020 aikana ja laajennetaan sen jälkeen asteittain muiden sopimustilojen käyttöön.

Yhteistyön toinen osa liittyy biokaasun tuotantoon, jossa HKScanin tuotantolaitosten sivuvirtoja jatkojalostetaan biokaasuksi ja biodieseliksi Säkylässä Biolanin osaomistamassa VSS Biopowerin biojalostamossa. Prosessissa syntyvää biokaasua tullaan käyttämään polttoaineena Kariniemen eläinkuljetusautoissa. Biokaasu on uusiutuva polttoaine, jonka avulla pystytään vähentämään merkittävästi liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä fossiiliseen polttoaineeseen verrattuna.

 

Biojalostamon testausvaihe käynnissä

Biojalostamon automaatio- ja kenttätoimintojen testaaminen aloitettiin ennen joulukuun puoliväliä. Testaus on osa laitoksen ylösajoa ja se kestää arviolta kaksi kuukautta.
− Varmistamme, että kaikki laitteet toimivat kuten pitää eli oikeasta paikasta kertyy oikeanlaista dataa, automaatioinsinööri Antti Haaraniemi laitoksen sähkö- ja automaatiosuunnittelusta vastanneesta PCS Engineering Oy:stä kertoo.

Hän sanoo, että tähän mennessä testatut laitteet ja ohjelmat ovat toimineet suunnitellusti.

Toimitusjohtaja Jari Sillanpään mukaan varsinainen kaasuntuotannon ylösajovaihe on tavoitteena aloittaa asteittain viimeistään helmikuun alussa.

Biojalostamomme rakentaminen on loppumetreillä

Biokaasua ja -dieseliä tuottavan biojalostamomme rakentaminen Länsi-Säkylän teollisuusalueella on edennyt loppuvaiheeseen.
− Laitoksen rakentaminen sekä myös raaka-ainehankinta ovat hyvällä mallilla, toimitusjohtaja Jari Sillanpää sanoo.
Vajaan parin viikon päästä tontille tuodaan asennusvalmiina lämpökeskus.
− Se on viimeinen iso ja samalla kallein yksittäinen laitteisto, joka jalostamoa varten enää toimitetaan.

Raakakaasua teollisuudelle

Liikennekaasun lisäksi jalostamo toimittaa teollisuudelle raakakaasua. Kaasunpuhdistuslaitteet biojalostamo saa  syksyllä.
− Kaasupuolella tulemme tekemään yhteistyötä myös kotimaisen energia-alan toimijan kanssa.
Eläinperäisten raaka-aineiden käsittelylaitteet ovat valmiina paikoillaan. Biodieselin  tuotanto aiotaan käynnistää
joulukuussa. Biojalostamon käynnistämiseen liittyvä luvitus on vireillä. Ympäristölupaa päivitetään parhaillaan.

Raaka-ainetta riittää

Yhtiö on tehnyt kasvi- ja eläinperäisistä raaka-aineista toimitussopimuksia jo useiden  elintarviketeollisuuden tuotantolaitosten sekä muiden toimijoiden kanssa.
− Pitkät raaka-ainesopimukset, biokaasun ja -dieselin kova kysyntä sekä tonttimme  koko Länsi-Säkylän teollisuusalueella antavat meille hyvät lähtökohdat toiminnan  kehittämiselle.
Sillanpää kertoo, että kun valmistumassa olevan jalostamon toiminta on saatu stabiloitua, yhtiö ryhtyy suunnittelemaan tuotantotoiminnan monipuolistamista ja laajentamista. Laajennusinvestoinnit on tavoitteena toteuttaa asteittain tulevien vuosien aikana.

Yhtiön toimitusjohtaja vaihtuu

VSS Biopower Oy:n hallitus on nimittänyt Jari Sillanpään yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän on toiminut yhtiössä hankintajohtajan nimikkeellä. Henkilövaihdoksella ei ole vaikutusta yhtiön biojalostamoprojektiin, eikä muuhun operatiiviseen toimintaan.

Biojalostamoprojektin ajankohtaistiedote

Biojalostamon rakentaminen on edennyt talven aikana aikataulussa. Syöterakennus valmistuu ulkoa päin helmikuun loppuun mennessä. LVI- ja sähkötyöt sekä automaatioasennukset ovat sujuneet hyvin. Parhaillaan työn alla ovat muun muassa syöterakennuksen ilmastointi- ja lämmityslinjat. Maaputkistojen kaivutyöt alkavat lähiviikkoina.

Analysointi- ja selvitysvaihe

Biodiesellaitoksen osalta käynnistymässä on laitoksen yksityiskohtainen analysointi- ja selvitysvaihe. Liikennebiokaasun valmistus ja myynti aloitetaan biodieseliä ennen.

Pitkiä toimitusaikoja

Kaikki biojalostamon laite- ja konehankinnat ovat maalissa. Pääosa hankinnoista on tehty kotimaisilta toimittajilta. Joidenkin laitteiden toimitusajat ovat odotettua pidempiä. Tällä on jonkin verran vaikutusta kokonaisaikatauluun.

Sijoittajaryhmä työmaavierailulla

Sijoittajaryhmän vierailua isännöineet hankintajohtaja Jari Sillanpää ja tuotantojohtaja Rami Sillanpää esittelivät projektin nykytilanteen ja kävivät läpi tavoiteaikataulua.
VSS Biopower siirsi itselleen päävastuun Säkylän biojalostamon urakoinnista syksyllä.
− Laite- ja komponenttihankinnat alkavat nyt olla loppusuoralla. Automaatiotoimittajan kanssa neuvottelut saadaan pian päätökseen. Seuraavana hankintalistalla on kaasunpuhdistuslaitteisto, Jari Sillanpää kertoi vierailuryhmälle.

Tiukat vaatimukset

VSS Biopowerin monituotelaitos on laatuaan ensimmäinen Suomessa. Jalostamolla tuotetaan rinnakkaisissa järjestelmissä biokaasua ja biodieseliä. Kolmantena lopputuotteena on maanparannusaine. Koska vastaavaa laitosta ei Suomesta löydy, yhtiössä on jouduttu kiinnittämään erityistä huomiota laitoksen toiminnan kannalta kriittisiin kohtiin.
− Olemme alusta asti lähteneet siitä, että hyväksymme laitokseemme vain kestäviä ja toimintavarmoja laitteita sekä komponentteja, hankintajohtaja Jari Sillanpää korosti.
Yhtiö pyrkii välttämään näin toimintaongelmat, joita muutamilla muilla bioalalla toimivilla tuotantolaitoksilla on esiintynyt.
− Ei ole mitään järkeä lyödä päätä samaan mäntyyn. Siksi olemme vaihtaneet tietoja muiden alan toimijoiden kanssa ja tehneet rohkeasti omia ratkaisujamme.

Työt edistyvät hyvin

Jalostamon kaksi kaasuntuotantoon tarkoitettua reaktoria asennettiin paikoilleen elokuussa. Nyt työn alla on syöterakennus, jossa ajankohtaisia ovat lattiavalut ja katon tekeminen. Eläinperäisen raaka-aineen käsittelylaitteet ovat asennettuina. Myös liete- ja kaasuvaraston seinäelementit ovat jo pystyssä.

Ylösajovaihe keväällä

Biojalostamon rauhallinen ylösajo aiotaan aloittaa keväällä. Ylösajovaihe kestää noin puoli vuotta. Ensin käynnistetään biokaasun valmistus. Biodieselin valmistus alkaa pienellä viiveellä.
Laitos on jatkuvatoiminen ja sen tuotantoprosessit ovat pitkälti automatisoituja.

Kysyntää tuotteille riittää

Biokaasun ja biodieselin kysynnän kannalta laitoksen tulevaisuus näyttää Jari Sillanpään mukaan erittäin lupaavalta. Biokaasu jalostetaan liikennepolttoaineeksi. Ensimmäinen yhtiön jakeluasemista tulee biojalostamon  yhteyteen. Se palvelee sekä henkilöautoliikennettä että raskasta liikennettä.

Raaka-ainetta varastoituna

Laitos käyttää eläin- ja kasviperäisiä raaka-aineita. Tuotantojohtaja Rami Sillanpää kertoi, että laitoksen käynnistämiseen tähtäävä kasviperäisten raaka-aineiden varastointi aloitettiin lokakuussa. Yhteistyökumppanina on  lähellä sijaitseva Sucroksen tehdas, mutta jatkossa peltobiomassoja toimittavat myös muut. Eläinperäisten raaka-aineiden toimituksista yhtiöllä on sopimukset useiden alueen elintarviketeollisuuslaitosten kanssa.

BioGTS ajautui konkurssiin

Laitostoimittaja BioGTS jätti konkurssihakemuksen 8.10. Keski-Suomen käräjäoikeuteen. VSS Biopowerin biojalostamon rakennustyöt Säkylän Iso-Vimmassa jatkuvat tästä huolimatta suunnitelmien mukaisesti. Toimitusjohtaja Jouni Virtanen kertoo, että VSS Biopower selvittää parhaillaan, mitä vaikutuksia BioGTS:n muuttuneella tilanteella on laitosprojektiin.

”Osasimme varautua”

− BioGTS:n vaikeudet eivät sinänsä tulleet meille yllätyksenä ja varauduimme etukäteen myös konkurssin mahdollisuuteen.
− Onneksi projektimme on edennyt jo niin pitkälle, että konkurssin vaikutukset jäänevät suhteellisen vähäisiksi.
Jouni Virtanen myöntää, että ylimääräistä työtä yhteistyökumppanin vaikeudet toki aiheuttavat.
− Joudumme tekemään joitakin uudelleen järjestelyjä, mutta projektin sisältöä ja tavoitetta se ei muuta. Biojalostamo on edelleen tarkoitus käynnistää ensi keväänä, hän sanoo.