Ajankohtaista

Biojalostamoprojektimme on loppumetreillä

Biokaasua ja -dieseliä tuottavan biojalostamomme rakentaminen Länsi-Säkylän teollisuusalueella on edennyt loppuvaiheeseen.
− Laitoksen rakentaminen sekä myös raaka-ainehankinta ovat hyvällä mallilla, toimitusjohtaja Jari Sillanpää sanoo.
Vajaan parin viikon päästä tontille tuodaan asennusvalmiina lämpökeskus.
− Se on viimeinen iso ja samalla kallein yksittäinen laitteisto, joka jalostamoa varten enää toimitetaan.

Raakakaasua teollisuudelle

Ensimmäiset raakakaasutoimitukset teollisuudelle aiotaan tehdä heinäkuussa. Osan raakakaasusta yhtiö ottaa omaan käyttöön. Kaasunpuhdistuslaitteet biojalostamo saa  syksyllä.
− Tämän jälkeen voimme aloittaa myös liikennebiokaasun myynnin ja jakelun. Tässä  tulemme tekemään yhteistyötä kotimaisen energia-alan toimijan kanssa.
Osan kaasusta yhtiö on myynyt jo etukäteen vuosiksi eteenpäin. Eläinperäisten raaka-aineiden käsittelylaitteet ovat valmiina paikoillaan. Biodieselin  tuotanto aiotaan käynnistää
joulukuussa. Biojalostamon käynnistämiseen liittyvä luvitus on vireillä. Ympäristölupaa päivitetään parhaillaan.

Raaka-ainetta riittää

Yhtiö on tehnyt kasvi- ja eläinperäisistä raaka-aineista toimitussopimuksia jo useiden  elintarviketeollisuuden tuotantolaitosten sekä muiden toimijoiden kanssa.
− Pitkät raaka-ainesopimukset, biokaasun ja -dieselin kova kysyntä sekä tonttimme  koko Länsi-Säkylän teollisuusalueella antavat meille hyvät lähtökohdat toiminnan  kehittämiselle.
Sillanpää kertoo, että kun valmistumassa olevan jalostamon toiminta on saatu stabiloitua, yhtiö ryhtyy suunnittelemaan tuotantotoiminnan laajentamista. Laajennusinvestoinnit on tavoitteena toteuttaa asteittain seuraavan viiden vuoden aikana.

Yhtiön toimitusjohtaja vaihtuu

VSS Biopower Oy:n hallitus on nimittänyt Jari Sillanpään yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän on toiminut yhtiössä hankintajohtajan nimikkeellä. Toimitusjohtajana aiemmin toiminut Jouni Virtanen jatkaa yhtiön palveluksessa toisissa tehtävissä. Henkilövaihdoksella ei ole vaikutusta yhtiön biojalostamoprojektiin, eikä muuhun operatiiviseen toimintaan.

Biojalostamoprojektin ajankohtaistiedote

Biojalostamon rakentaminen on edennyt talven aikana aikataulussa. Syöterakennus valmistuu ulkoa päin helmikuun loppuun mennessä. LVI- ja sähkötyöt sekä automaatioasennukset ovat sujuneet hyvin. Parhaillaan työn alla ovat muun muassa syöterakennuksen ilmastointi- ja lämmityslinjat. Maaputkistojen kaivutyöt alkavat lähiviikkoina.

Analysointi- ja selvitysvaihe

Biodiesellaitoksen osalta käynnistymässä on laitoksen yksityiskohtainen analysointi- ja selvitysvaihe. Laitoksen arvioituun valmistumisaikatauluun ei ole tullut muutoksia. Kuten olemme aiemmin kertoneet, biodiesellaitoksen on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Liikennebiokaasun valmistus ja myynti voidaan aloittaa tätä ennen.

Pitkiä toimitusaikoja

Kaikki biojalostamon laite- ja konehankinnat ovat maalissa. Pääosa hankinnoista on tehty kotimaisilta toimittajilta. Joidenkin laitteiden toimitusajat ovat odotettua pidempiä. Tällä on jonkin verran vaikutusta kokonaisaikatauluun. Tämänhetkisen arvion mukaan biojalostamon ylösajo voidaan aloittaa viimeistään toukokuun alkupuolella.

Sijoittajaryhmä työmaavierailulla

Sijoittajaryhmän vierailua isännöineet hankintajohtaja Jari Sillanpää ja tuotantojohtaja Rami Sillanpää esittelivät projektin nykytilanteen ja kävivät läpi tavoiteaikataulua.
VSS Biopower siirsi itselleen päävastuun Säkylän biojalostamon urakoinnista syksyllä.
− Laite- ja komponenttihankinnat alkavat nyt olla loppusuoralla. Automaatiotoimittajan kanssa neuvottelut saadaan pian päätökseen. Seuraavana hankintalistalla on kaasunpuhdistuslaitteisto, Jari Sillanpää kertoi vierailuryhmälle.

Tiukat vaatimukset

VSS Biopowerin monituotelaitos on laatuaan ensimmäinen Suomessa. Jalostamolla tuotetaan rinnakkaisissa järjestelmissä biokaasua ja biodieseliä. Kolmantena lopputuotteena on luomukelpoinen lannoite peltoviljelyyn. Koska vastaavaa laitosta ei Suomesta löydy, yhtiössä on jouduttu kiinnittämään erityistä huomiota laitoksen toiminnan kannalta kriittisiin kohtiin.
− Olemme alusta asti lähteneet siitä, että hyväksymme laitokseemme vain kestäviä ja toimintavarmoja laitteita sekä komponentteja, hankintajohtaja Jari Sillanpää korosti.
Yhtiö pyrkii välttämään näin toimintaongelmat, joita muutamilla muilla bioalalla toimivilla tuotantolaitoksilla on esiintynyt.
− Ei ole mitään järkeä lyödä päätä samaan mäntyyn. Siksi olemme vaihtaneet tietoja muiden alan toimijoiden kanssa ja tehneet rohkeasti omia ratkaisujamme.

Työt edistyvät hyvin

Jalostamon kaksi kaasuntuotantoon tarkoitettua reaktoria asennettiin paikoilleen elokuussa. Nyt työn alla on syöterakennus, jossa ajankohtaisia ovat lattiavalut ja katon tekeminen. Eläinperäisen raaka-aineen käsittelylaitteet ovat asennettuina. Myös liete- ja kaasuvaraston seinäelementit ovat jo pystyssä.

Ylösajovaihe keväällä

Biojalostamon rauhallinen ylösajo aiotaan aloittaa maaliskuussa. Ylösajovaihe kestää noin puoli vuotta. Ensin käynnistetään biokaasun valmistus. Biodieselin valmistus alkaa pienellä viiveellä.
− Täysi pöhinä on päällä ensi vuoden lopulla, Jari Sillanpää arvioi.
Laitos on jatkuvatoiminen ja sen tuotantoprosessit ovat pitkälti automatisoituja.

Kysyntää tuotteille riittää

Biokaasun ja biodieselin kysynnän kannalta laitoksen tulevaisuus näyttää Jari Sillanpään mukaan erittäin lupaavalta. Biokaasu jalostetaan liikennepolttoaineeksi. Ensimmäinen yhtiön jakeluasemista tulee biojalostamon  yhteyteen. Se palvelee sekä henkilöautoliikennettä että raskasta liikennettä.

Raaka-ainetta varastoituna

Laitos käyttää eläin- ja kasviperäisiä raaka-aineita. Tuotantojohtaja Rami Sillanpää kertoi, että laitoksen käynnistämiseen tähtäävä kasviperäisten raaka-aineiden varastointi aloitettiin lokakuussa. Yhteistyökumppanina on  lähellä sijaitseva Sucroksen tehdas, mutta jatkossa peltobiomassoja toimittavat myös muut. Eläinperäisten raaka-aineiden toimituksista yhtiöllä on sopimukset useiden alueen elintarviketeollisuuslaitosten kanssa.

BioGTS ajautui konkurssiin

Laitostoimittaja BioGTS jätti konkurssihakemuksen 8.10. Keski-Suomen käräjäoikeuteen. VSS Biopowerin biojalostamon rakennustyöt Säkylän Iso-Vimmassa jatkuvat tästä huolimatta suunnitelmien mukaisesti. Toimitusjohtaja Jouni Virtanen kertoo, että VSS Biopower selvittää parhaillaan, mitä vaikutuksia BioGTS:n muuttuneella tilanteella on laitosprojektiin.

”Osasimme varautua”

− BioGTS:n vaikeudet eivät sinänsä tulleet meille yllätyksenä ja varauduimme etukäteen myös konkurssin mahdollisuuteen.
− Onneksi projektimme on edennyt jo niin pitkälle, että konkurssin vaikutukset jäänevät suhteellisen vähäisiksi.
Jouni Virtanen myöntää, että ylimääräistä työtä yhteistyökumppanin vaikeudet toki aiheuttavat.
− Joudumme tekemään joitakin uudelleen järjestelyjä, mutta projektin sisältöä ja tavoitetta se ei muuta. Biojalostamo on edelleen tarkoitus käynnistää ensi keväänä, hän sanoo.

Reaktorit asennettuina Säkylässä

BioGTS:n tehdasvalmisteiset reaktorit siirrettiin  maantiekuljetuksena Keski-Suomesta Säkylään keskiviikkona 15.8. Sekä niiden  siirto että asennus sujuivat suunnitellusti. Toinen reaktori siirrettiin kahdessa osassa ja toinen kokonaisena. Yksi reaktori on noin 30 metriä pitkä, 6 metriä korkea sekä leveä ja se painaa  lähes 100 tonnia. Reaktorit ovat keskeisiä kaasun tuotannossa.

Aikataulu

Seuraavaksi valmistuvat syöterakennuksen kaivutyöt.  Ne on tarkoitus saada valmiiksi syyskuun alkupuolella. Vastaanottorakennus on tavoitteena saada  valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Tällä aikataululla laitoksen ylösajo ajoittuu  vuoden 2019 kevääseen.

Reaktoreiden perustukset ovat valmistuneet

Biojalostamon reaktorit tuodaan VSS Biopowerin rakennustyömaalle 15.8.

Työmaalla on ollut ajoittain ylimääräistä liikennettä. Muistutamme, että työmaa-alue ei ole yleinen kulkureitti ja siellä liikkuminen on ehdottomasti kielletty.

Reaktorit elokuussa Säkylään

Biojalostamon rakentaminen on edennyt vaiheeseen, jossa reaktoripohjien valutyöt päästään aloittamaan heinäkuun alkupuolella. Toinen laitoksen kahdesta reaktorista on jo valmiina BioGTS:n tehtaalla ja toinen valmistuu lähiviikkoina.  Reaktorit siirretään Säkylään elokuussa.

Pieni aikataulumuutos

Poikkeuksellisen syvä routa viivästytti keväällä maanrakennustöitä.  Toimitusjohtaja Jouni Virtasen mukaan viivettä kurotaan osin kiinni kesän aikana, mutta alkuperäiseen aikatauluun ei aivan ylletä.

Säkylään oma biolaakso

VSS Biopowerin vanavedessä Länsi-Säkylän teollisuusalueelle on tulossa myös toinen bioalan toimija. Betulium Oy kaavailee rakentavansa biojalostamon viereiselle tontille geelimäisiä selluloosatuotteita valmistavan demotuotantolaitoksen. Betuliumin laitos hyödyntää maatalouden sivujakeita.
− Olemme jo alustavasti keskustelleet Betuliumin kanssa synergiahyödyistä ja erilaisista yhteistyömahdollisuuksista, Jouni Virtanen sanoo tyytyväisenä.

Kukkaro ja ympäristö kiittävät biokaasuautoja

Suomessa on noin 4 000 biokaasuautoa. Niiden määrän odotetaan lisääntyvän kiihtyvällä vauhdilla. Kasvua pitävät yllä uusien kaasuautomallien kattava tarjonta, jatkuvasti laajeneva tankkausverkosto sekä EU:n ja valtion ekologisuutta korostava liikenne- ja tukipolitiikka.

Romutuspalkkio

Vuoden 2018 alussa saataville tuli uusi romutuspalkkiotuki. Palkkion voi käyttää uuden, vähäpäästöisen henkilöauton hankintaan 1.1.−31.8.2018. Bensiini- tai dieselkäyttöisestä autosta alennus on 1 500 euroa. Flexifuel-, maakaasu-, biokaasu-, täyssähkö- ja hybridi-autoilla alennus on 2 500 euroa.

Muuntotuki

Vuoden alussa mahdolliseksi tuli myös muuntotuki. Tukea saa, kun bensiini- tai dieselkäyttöisen henkilöauton muuttaa toimimaan kaasulla tai etanolilla. Jos auto konvertoidaan kaasukäyttöiseksi, tuki on suuruudeltaan 1 000 euroa.  Etanolikäyttöiseksi muunnettaessa tuki on 200 euroa.

Pelkkiä plussia

VSS Biopowerin toimitusjohtaja Jouni Virtasen bensa-auto muutettiin biokaasuautoksi huhtikuussa. Ensimmäisen käyttökuukauden kokemukset ovat pelkästään positiivisia.
− Auton mittariin on kertynyt paljon kilometrejä. Polttoainekustannukset ovat silti selvästi alentuneet.
− Lisäksi olen todennut, että kaasuauton tankkaaminen käy kätevästi eri puolilla Suomea.

Täyttä kierrätystä

Biokaasua voidaan valmistaa hyvin monista biopohjaisista raaka-aineista. VSS Biopowerin biokaasu tuotetaan elintarviketeollisuuden sivuvirroista ja peltobiomassoista. Esimerkiksi Mikkelin seudulla biokaasuautot kulkevat pääosin lehmänlannasta valmistetulla biokaasulla. Kaasu tuotetaan Haukivuorella sijaitsevalla BioHauki Oy:n laitoksella. Tankkaus onnistuu Haukivuorella, mutta kaasua kuljetetaan jaeltavaksi myös Mikkelin Graanille  BioSairila Oy:n tankkausasemalle.

Vastaava projekti

BioSairila Oy rakentaa Mikkeliin vastaavanlaista laitosta kuin Säkylään rakentuva VSS Biopowerin laitos on. Lokakuussa BioSairila avasi tankkausaseman Mikkelin Graanille synnyttääkseen alueelle markkinaa liikennebiokaasulle.
− Puolessa vuodessa biokaasun myynti on kasvanut noin 50 prosentilla. Tämä osoittaa sen, että kun liikennebiokaasun tarjonta lisääntyy, kuluttajat ottavat sen innolla vastaan ja siirtyvät kaasuautojen käyttäjiksi, projektipäällikkö Panu Jouhkimo Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:stä sanoo.
Biokaasulaitoksen lisäksi Mikkeliin on rakentumassa huomattava kiertotalouden ja vihreän liiketoiminnan keskus, EcoSairila, jossa alueelle saapuvat raaka-aineet hyödynnetään laajalti ja jossa yhden toimijan sivuvirta on toisen arvokas tuotantopanos.

Kunnille yhteishankintana sähkö- ja kaasuautoja

Suomen ympäristökeskus SYKE ja KL-Kuntahankinnat Oy kartoittavat parhaillaan kuntien halukkuutta lähteä mukaan sähkö- ja kaasuautojen yhteishankintaan. Kartoitus päättyy parin viikon päästä toukokuun lopulla. Hankintapäällikkö Tomi Holma KL-Kuntahankinnoista kertoo, että tähän mennessä yhteishankintaan on ilmoittanut sitoutuvansa parikymmentä kuntaa, kuntayhtiötä ja kuntayhtymää. Lisäksi kymmenen kuntaorganisaatiota on ilmoittanut olevansa ilman sitoumusta kiinnostunut hankkeesta. Laitila ja Forssa ovat Pyhäjärviseutua lähinnä olevat kunnat, jotka ovat näyttäneet vihreää valoa hankkeelle.

Autoja loppuvuodesta

Kilpailutus ja hankinta etenevät vaiheittain sekä hankintalain mukaisesti.  Ensimmäisiä ajoneuvoja aiotaan toimittaa kuntiin vielä tämän vuoden lopulla. Hanketta rahoittaa Sitra ja se liittyy laajempaan Vähähiilisyys-kiertotalouskiihdyttämö –hankekokonaisuuteen. Hankkeella SYKE ja Kuntarahoituksen tytäryhtiö Inspira edistävät vähähiilisiä kiertotalousratkaisuja etenkin kuntakentällä. Yhteishankinta tukee hallituksen tavoitetta saada Suomeen 250 000 sähköautoa ja 50 000 kaasuautoa vuoteen 2030 mennessä.

Linkki

Säkylälle aloite

Vihreiden kunnanvaltuuston jäsen Reetta Hulmi teki Säkylän kunnalle aloitteen, että myös se tutkisi biokaasuautojen käyttöönottoa.
− Säkylällä olisi hyvät mahdollisuudet olla edelläkävijöiden joukossa edistämässä biokaasuautoilua. Säkylään on rakenteilla VSS Biopowerin biojalostamo, joka alkaa tuottaa paikallisista biopohjaisista raaka-aineista polttoainetta myös liikennekäyttöön, Reetta Hulmi perustelee aloitettaan.
VSS Biopower suunnittelee sijoittavansa useita liikennebiopolttoaineen tankkausasemia Pyhäjärviseudulle. Ensimmäinen tulee biojalostamon yhteyteen Länsi-Säkylän teollisuusalueelle. Kaasuautojen tankkaaminen on mahdollista Pyhäjärviseudulla jo ensi vuonna.