Biokaasupäivän mediatiedote

Säkylän Biokaasupäivässä tutustuttiin biokaasun tuotantoon, tankkausasemaan ja kuultiin asiantuntijoiden puheenvuoroja. Tapahtumassa painotettiin, että biokaasulle löytyy useita käyttökohteita. Se soveltuu liikennekäytön lisäksi esimerkiksi teollisuuden tarpeisiin ja lämmöntuotantoon. Biokaasun kysynnän arvioidaan kasvavan. Vuoden 2022 alusta biokaasu tulee osaksi liikennepolttoaineiden jakeluvelvoitetta. Autonvalmistajat ovat mukana liikenteen päästötalkoissa ja kehittävät aktiivisesti eri käyttövoimaan perustuvia puhtaampia ratkaisuja ja uusia automalleja. 

Suomen hallitus on asettanut tavoitteeksi saada vaiheittain kuriin liikenteen kasvihuonepäästöt. Kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt tulisi puolittaa vuoteen 2030 mennessä. Nollapäästöisyyden takarajana on vuosi 2045. Suomen biotalousstrategia on parhaillaan päivitettävänä. Se julkistetaan vuoden 2022 alussa. Siinä otetaan kantaa muun muassa siihen, miten biokaasuun liittyviä arvoketjuja voitaisiin kehittää.

Alueellinen toimija

Säkylässä toimiva VSS Biopower Oy on Satakunnassa edelläkävijöitä biokaasun valmistuksessa. Yritys aloitti liikennebiokaasun (CBG) jakelun huhtikuussa. Biokaasun ohella laitoksella valmistetaan pilottivaiheessa biodieselin raaka-ainetta.
− Tankkausasema sijaitsee biokaasulaitoksen yhteydessä. Se täydentää jakeluverkostoa, sillä Porin ja Turun välissä oli aiemmin selkeä palveluaukko, toimitusjohtaja Jari Sillanpää sanoo.
Säkylässä kaasua tuotetaan lähialueen elintarviketeollisuuden sivuvirroista ja peltobiomassoista.
− Olemme paikallisesti merkittävä kiertotaloustoimija. Tavoitteenamme on ollut alusta asti hyödyntää alueella syntyviä bioraaka-aineita, jalostaa niitä ja näin edistää puhtaiden energiamuotojen käyttöä, Sillanpää painottaa.

Monia hyötyjä

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Kariniemi kannustaa paikallisia ammattiautoilijoita ja kuljetusyrittäjiä tutustumaan biokaasuautoihin. Hän näkee, että biokaasua käyttävällä kalustolla yritys saavuttaa ekologisten ja taloudellisten hyötyjen lisäksi myös imagoetua.
− Ensimmäisenä liikkeelle lähtevät biokaasuautoilijat saavat suurimman imagoedun. Eikä nyt puhuta viherpesusta, vaan aidosti päästöjä ja kustannuksia pienentävästä vaihtoehdosta.
− Erittäin tärkeä on huomata myös se, että tuottamamme biokaasu on sataprosenttisesti kotimainen tuote, Kariniemi alleviivaa.

Tilausta biokaasulle

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä arvioi omassa puheenvuorossaan, että liikennebiokaasun tuotantoa ja käyttöä halutaan lisätä Suomessa.
− Tämä pyritään synnyttämään usein eri keinoin, kuten erilaisilla investointi- ja hankintatuilla sekä verotusratkaisuilla.

Biokaasupäivässä Rauman kauppakamari julkisti Rauman kaasuntankkausaseman tarpeesta tehdyn kyselyn tulokset.

Lisäinfo:
Jari Sillanpää, toimitusjohtaja
040 514 9226
jari.sillanpaa@vssbiopower.fi