Kysyntää ja kiinnostusta riittää

VSS Biopowerin jakeluasema otettiin käyttöön huhtikuussa 2021.
− Asiakasmäärät ovat lisääntyneet jakeluasemallamme reippaasti ja nopeasti, tuotantojohtaja Rami Sillanpää sanoo.
Liikennebiokaasun lisäksi laitos kykenee tuottamaan kaasua pian myös teollisuudelle.

Hinnat puhuttavat

Eri energiamuotoihin liittyvät asiat ovat erityisen ajankohtaisia, sillä polttoaineiden ja sähkön hinnat ovat edelleen kotimaiseen biokaasuun verrattuna korkealla. Kiinnostus biokaasuun näkyy myös siten, että laitoksellamme käy tasaiseen tahtiin vierailuryhmiä. Kestävän kehityksen teemaviikolla Leader Pyhäjärviseudun hallinnoima Pitovoimaa Pyhäjärviseudulle -hanke sopi tutustumisvierailun laitoksellemme.
− Innostuimme osallistumaan teemaviikkoon ja mietimme, mikä olisi siihen sopiva ja kiinnostava vierailukohde toiminta-alueellamme, hankevetäjä Piia Palmgrén kertoo.

Erilaisia tulokulmia

Palmgrén sanoo, että osaa vierailijoista kiinnosti kaasun mahdollisuudet autoiluissa, mutta myös laitoksen muut tuotteet ja toiminta.
− Yleisesti ottaen oli kiinnostava kuulla laitoksen yhteistyöstä alueella ja miten se pystyy hyödyntämään kestävästi muiden toimijoiden biopohjaisia sivuvirtoja.
− Oli mielenkiintoista kuulla myös miten paljon laitoksen toimintaa olisi potentiaalista kasvattaa, mihin kaikkeen biokaasua käytetään tai voitaisiin käyttää ja miten sen kustannusrakenne suhteutuu muihin energiamuotoihin.

Taustaa

Leader Pyhäjärviseutu toimii tällä hetkellä Euran ja Säkylän alueella. Vuonna 2023 toiminta-alue kattaa myös Eurajoen kunnan. Organisaation rooli on toimia paikalliskehittäjänä kannustaen alueen asukkaita, yrityksiä ja yhdistyksiä yhteistyöhön ja rahoittaen yritysten ja yhdistysten hankkeita. Pitovoimaa Pyhäjärviseudulle -hankkeen tarkoitus on nimensä mukaisesti vahvistaa alueen pitovoimaa viiden eri painopisteen puitteissa ja tarjota tietoa, neuvontaa, koulutusta, innostusta ja aktivointia alueen muille toimijoille sekä yhdessä heidän kanssaan. Hankkeen järjestämät tapahtumat ovat kaikille avoimia, niin myös vierailu biokaasulaitokselle.