Modernia teknologiaa

VSS Biopowerin jalostamossa biokaasua ja biodieseliä tuotetaan rinnakkaisissa laitoksissa. Tuotantoprosessimme perustuvat nykyaikaisiin, pääosin kotimaisiin sekä erittäin energiatehokkaisiin biokaasu- ja biodieselteknologioihin. Tuottamamme biokaasu jalostetaan liikennepolttoaineeksi. Biodiesel menee teollisuuden sähkön ja lämmön tuotantoon.

Biojalostamomme tuotantomenetelmänä käytetään jatkuvatoimista kuivamädätystä. Kuivamädätys on energiatehokkaampaa märkämädätykseen verrattuna. Laitoksemme toimii huomattavasti korkeammassa kuiva-ainepitoisuudessa kuin perinteiset biokaasulaitosprosessit.

Yhtiömme käyttämällä biodieselteknologialla voidaan tuottaa aiempaa kustannustehokkaammin ympäristöystävällistä biodieseliä muun muassa elintarviketeollisuuden eläin- ja kasviperäisistä öljyistä sekä rasvoista. Lopputuotteena syntyvä biodiesel on korkealaatuinen polttoaine, joka täyttää kansainväliset biodieselstandardit.

Biojalostamomme avainlukuja

  • Käsittelee 20 000 tonnia maatalouden ja teollisuuden biojakeita vuodessa
  • Biokaasun tuotanto 19 940 MWh
  • Biodieselin tuotanto yli 2 300 tonnia
  • Laitokselta syntyy 0 litraa jätevesiä
  • Biokaasun ja -dieselin laskennallinen energiasisältö yhteensä 41 300 MWh
  • Energiamäärä vastaa lähes 3 000 dieselkäyttöisen henkilöauton keskimääräistä vuosikulutusta tai 2 150 omakotitalon vuotuista energiakulutusta

Toimintaperiaate tarkemmin

Biojalostamomme toimii kuivamädätystekniikalla ja perustuu tulppavirtausperiaatteeseen. Tämä takaa raaka-aineiden optimaalisen viipymän reaktoreissa ja parhaan mahdollisen kaasun tuoton raaka-ainetonnia kohden. Tulppavirtauksessa raaka-aineet kulkevat reaktorissa lohkoissa eteenpäin. Näin prosessia kyetään kontrolloimaan tarkemmin perinteiseen biokaasulaitokseen verrattuna. Kaasua syntyy tehokkaasti ja tasaisesti.

Biokaasun tuotanto on mikrobiologinen prosessi. Kun mikrobeille luodaan ihanteelliset olosuhteet, saadaan kaasun tuotto nostettua korkealle tasolle. Biokaasuprosessista ulos tulevasta syötteestä jalostetaan erottelulaitteistolla fosforipitoista kuivaa maanparannusainetta. Erottelusta ylijäävä neste käytetään typpilannoitteena.

Biodieselin valmistus perustuu vaihtoesteröintimentelmään. Siinä eläinperäiset rasvat ja kemikaalit sekoitetaan korkeassa lämpötilassa sekä paineessa. Prosessista syntyvä saanto puhdistetaan ja jalostetaan biodieseliksi. Synergia syntyy, kun biodieselprosessin korkean käyttölämpötilan hukkalämpö hyödynnetään biokaasun valmistuksessa. Molemmat laitosteknologiat on testattu teollisessa mittakaavassa ja toimintakyky on varmennettu.