Modernia teknologiaa

VSS Biopowerin jalostamossa biokaasua tuotetaan ja rasva erotellaan biodieselin raaka-aineeksi rinnakkaisissa prosesseissa. Tuotantoprosessimme perustuvat nykyaikaisiin, pääosin kotimaisiin sekä erittäin energiatehokkaisiin biokaasu- ja biodieselteknologioihin.  Tuottamamme biokaasu jalostetaan liikennepolttoaineeksi. Kaasua aiotaan tarjota jatkossa myös lähialueen teollisuudelle ja kotitalouksille lämmityskäyttöön. Kaasuputken rakentaminen on jo vireillä.

Biojalostamomme tuotantomenetelmänä käytetään jatkuvatoimista kuivamädätystä. Kuivamädätys on energiatehokkaampaa märkämädätykseen verrattuna. Laitoksemme toimii huomattavasti korkeammassa kuiva-ainepitoisuudessa kuin perinteiset biokaasulaitosprosessit.

Biojalostamomme avainlukuja

▪ Käsittelee 20 000 tonnia maatalouden ja teollisuuden biojakeita vuodessa
▪ Biokaasun tuotanto 19 940 MWh

Toimintaperiaate tarkemmin

Biojalostamomme toimii kuivamädätystekniikalla ja perustuu tulppavirtausperiaatteeseen. Tämä takaa raaka-aineiden optimaalisen viipymän reaktoreissa ja parhaan mahdollisen kaasun tuoton raaka-ainetonnia kohden. Tulppavirtauksessa raaka-aineet kulkevat reaktorissa lohkoissa eteenpäin. Näin prosessia kyetään kontrolloimaan tarkemmin perinteiseen biokaasulaitokseen verrattuna. Kaasua syntyy tehokkaasti ja tasaisesti.

Biokaasun tuotanto on mikrobiologinen prosessi. Kun mikrobeille luodaan ihanteelliset olosuhteet, saadaan kaasun tuotto nostettua korkealle tasolle. Biokaasuprosessista ulos tulevasta syötteestä jalostetaan erottelulaitteistolla fosforipitoista kuivaa maanparannusainetta. Erottelusta ylijäävä neste käytetään typpilannoitteena.

Biodieselin raaka-aineen valmistuksessa hyödynnetään lähinnä elintarviketeollisuuden sivuvirtoina syntyviä eläinperäisiä rasvoja.