Puhtaasti biokaasulla

Biojalostamomme käynnistyttyä, avaamme Säkylään paineistetun liikennebiokaasun tankkausaseman. Ensimmäinen tankkausasema sijoitetaan biojalostamon yhteyteen. Suunnitelmissa on muodostaa lähialueelle laajempi jakeluverkosto. Asemamme palvelevat sekä henkilöautoliikennettä että ammattiliikenteen raskasta kalustoa.

Yhtiömme tuottaa myös kansainväliset standardit täyttävää biodieseliä. Koko tuotannon ostaa kotimainen energiayhtiö.

Biojalostamomme tuotantoprosessissa parhaat keruujakeet puhdistetaan biokaasuksi. Kaasun tuotantoprosessissa käytämme biopohjaisia kierrätysraaka-aineita. Näistä syntyvä kaasu on päästötön, edullinen ja sataprosenttisesti uusiutuva sekä kotimainen liikennepolttoaine.

Suomen kansallisena tavoitteena on saada tieliikenne lähes nollapäästöiseksi vuoteen 2050 mennessä. Jo vuonna 2030 kaikkien Suomessa myytävien uusien autojen toivotaan käyttävän joko sähköä, vetyä, maa- ja biokaasua tai nestemäisiä biopolttoaineita myös korkeina pitoisuuksina. Toteutuessaan tämä tarkoittaisi, että Suomen teillä huristelisi reilun parinkymmenen vuoden päästä 50 000 kaasuautoa. Maa- ja biokaasun tankkausasemia odotetaan olevan Suomessa kolmen vuoden päästä 50. Näistä yksi on VSS Biopowerin tankkausasema.

Siirtymällä kaasuautoiluun ja muihin vähäpäästöisiin energiamuotoihin kevennetään merkittävästi liikenteen synnyttämää hiilidioksidikuormaa. Liikenteen hiilidioksidipäästöt ovat osasyy ilmastomuutokseen. Suomen kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä noin 20 prosenttia tulee kotimaan liikenteestä.

Kaasuautoinfo

Suomessa kaasuautojen määrä lisääntyy jatkuvasti.  Liikenteessä olevat kaasuautot eivät ole mitään prototyyppivaiheen kummajaisia.  Esimerkiksi tankkaus tapahtuu samalla tavalla kuin tavanomaisilla polttoaineautoilla.

Suomessa myydyt kaasuautot ovat bifuel-malleja. Niissä on sekä kaasu- että bensiinitankki. Kun kaasu loppuu, auto alkaa käyttää bensiiniä. Yhdellä tankkauksella kaasuauton ajosäde voi olla jopa 1 300 kilometriä.

Motiva

Suomen biokaasuyhdistys