Lisävoimaa Biopowerilta

Yhtiömme tuottaa Lounais-Suomen ruokaketjun sivuvirroista biodieseliä teollisuuden lämmön- ja sähköntuotantoon. Biojalostamomme toimii Säkylässä keskellä merkittävää elintarviketuotannon keskittymää. Pelkästään Satakunnassa on yli 200 elintarvikealan yritystä.

Elintarviketeollisuuden tuotannossa muodostuvien sivuvirtojen käsittely ja kuljettaminen hävitettäväksi aiheuttavat suuren kuluerän ja heikentävät teollisuuden kannattavuutta. Yhteistoiminta logistisesti lähellä olevan biojalostamomme kanssa parantaa alueen elintarviketoimijoiden liiketoiminnan kannattavuutta ja kilpailukykyä. Samalla se lisää niiden toiminnan ekologisuutta ja vähähiilisyyttä.