Lisävoimaa Biopowerilta

Biojalostamomme toimii Säkylässä keskellä merkittävää Suomen elintarviketuotannon keskittymää. Yhtiömme hyödyntää Lounais-Suomen ruokaketjun sivuvirtoja sekä biokaasun että biodieselin raaka-aineen valmistuksessa.  Pelkästään Satakunnassa on yli 200 elintarvikealan yritystä, joten laitoksen raaka-aineen saanti on varmaa ja tasaista. Haluamme tehdä teollisuuden kanssa yhteistyötä myös kaasun toimittajana. Aiomme rakentaa biojalostamolta kaasuputken, mitä pitkin kaasu kulkee lähialueen teollisuuslaitoksiin ja kotitalouksiin lämmöntuotantoa varten.

Elintarviketeollisuuden tuotannossa muodostuvien sivuvirtojen käsittely ja kuljettaminen hävitettäväksi aiheuttavat suuren kuluerän ja heikentävät teollisuuden kannattavuutta. Yhteistoiminta logistisesti lähellä olevan biojalostamomme kanssa parantaa alueen elintarviketoimijoiden liiketoiminnan kannattavuutta ja kilpailukykyä. Samalla se lisää niiden toiminnan ekologisuutta ja vähähiilisyyttä.