Syötelajien eroja mitataan

Syötteistä määritellään muun muassa kuiva-ainepitoisuuksia. Mittauksia tekee kesän ajan laitoksella harjoittelijana toimiva Jemima Nevalainen. Hän opiskelee Turun ammattikorkeakoulussa energia- ja ympäristötekniikan insinööriksi.
− Mittausten avulla saamme tietoa muun muassa siitä, millaisia eroja on kaalin ja sokerijuurikkaan viljelyjäänteiden, heinän ja naudan lannan soveltuvuudessa biokaasun tuotantoprosessiin.

Arvokasta tietoa

Säkylän biokaasulaitoksen tekniikka perustuu kuivamädätykseen. Jotta laitoksen tuotantoprosessi toimisi optimaalisesti ja prosessi luovuttaisi mahdollisimman paljon metaania, tulisi sen kuiva-ainemäärän olla 20−40 prosentin välillä. Siksi on tärkeää selvittää, mitkä ovat eri syötelajien painot kuivatuksen jälkeen ja mitkä niistä toimivat kaikkein parhaiten juuri tässä laitostyypissä.
− Kuiva-ainemittauksia on tehty nyt parin viikon ajan ja näyttää siltä, että heinä ja lanta toimivat prosessin kannalta tehokkaammin kuin peltobiomassat, Jemima Nevalainen sanoo.
Myöhemmin kesällä mittauksia tehdään myös lihanleikkaamoiden ja teurastamoiden sivutuotteille.