Kotimainen yhtiö

VSS Biopower Oy on vuonna 2016 perustettu bioenergia-alan yritys. Päätuotteemme on liikennepolttoaineeksi tarkoitettu biokaasu. Muita tuotteitamme ovat biodiesel ja maanparannusaine.

Yrityksemme toimii yhdellä Suomen tärkeimmistä elintarvikkeiden tuotantoalueista. Yhtiömme rakennuttaa Länsi-Säkylän teollisuusalueelle Säkylään uudentyyppisen biojalostamon. Biojalostamomme käyttää raaka-aineina ruokaketjun sivuvirtoja ja peltobiomassoja.