Yritysidea

VSS Biopower sai alkunsa, kun yhtiön perustajat ja pääomistajat Jari Sillanpää, Jouni Virtanen ja Rami Sillanpää alkoivat etsiä uusia käyttötapoja ruokaketjun sivutuotteille ja vajaasti hyödynnetyille biopohjaisille jakeille. Alkuidea kasvoi ja jalostui ratkaisuksi, joka johti Suomen ensimmäisen monituotebiojalostamon toteuttamiseen. Yhtiön perustajilta löytyy monipuolista osaamista erityisesti elintarviketeollisuudesta.

Arvot

Yhtiömme toiminta on ekologisesti kestävää, kiertotaloutta tukevaa ja vastuullista. Kiertotaloutta tehostamalla voidaan vähentää monin eri tavoin ympäristökuormitusta ja samalla synnyttää tervettä liiketoimintaa.

”VSS Biopower edistää biokiertotalouden kehittymistä vakavasti otettavaksi teollisuudenalaksi ja luo samalla alueellista hyvinvointia, työpaikkoja sekä kumppaniyrityksille menestymismahdollisuuksia.”

Visio

Yrityksemme ydintoiminta-alueen 130 000 tonnin raaka-ainepotentiaali sekä teollisuustonttimme mahdollistavat tuotantomme nostamisen kuusinkertaiseksi tulevaisuudessa.

”Vuoteen 2020 mennessä VSS Biopower on koko Länsi-Suomen alueen edelläkävijä alueellisena bioenergian ja kiertotalouden toimijana. Yhtiö on laajasti tunnettu, kehittyvä bioenergiayhtiö, jolla on kasvava kotimaisten ja puhtaiden biopolttoaineiden tankkausasemaverkosto.”

Kärkihanke

VSS Biopowerin biojalostamoprojekti on yksi työ- ja elinkeinoministeriön hyväksymistä energiateknologian kärkitukihankkeista Suomessa. TEM on myöntänyt projektille lähes kolmen miljoonan euron investointituen.