Biojalostamoprojektimme on loppumetreillä

Biokaasua ja -dieseliä tuottavan biojalostamomme rakentaminen Länsi-Säkylän teollisuusalueella on edennyt loppuvaiheeseen.
− Laitoksen rakentaminen sekä myös raaka-ainehankinta ovat hyvällä mallilla, toimitusjohtaja Jari Sillanpää sanoo.
Vajaan parin viikon päästä tontille tuodaan asennusvalmiina lämpökeskus.
− Se on viimeinen iso ja samalla kallein yksittäinen laitteisto, joka jalostamoa varten enää toimitetaan.

Raakakaasua teollisuudelle

Ensimmäiset raakakaasutoimitukset teollisuudelle aiotaan tehdä heinäkuussa. Osan raakakaasusta yhtiö ottaa omaan käyttöön. Kaasunpuhdistuslaitteet biojalostamo saa  syksyllä.
− Tämän jälkeen voimme aloittaa myös liikennebiokaasun myynnin ja jakelun. Tässä  tulemme tekemään yhteistyötä kotimaisen energia-alan toimijan kanssa.
Osan kaasusta yhtiö on myynyt jo etukäteen vuosiksi eteenpäin. Eläinperäisten raaka-aineiden käsittelylaitteet ovat valmiina paikoillaan. Biodieselin  tuotanto aiotaan käynnistää
joulukuussa. Biojalostamon käynnistämiseen liittyvä luvitus on vireillä. Ympäristölupaa päivitetään parhaillaan.

Raaka-ainetta riittää

Yhtiö on tehnyt kasvi- ja eläinperäisistä raaka-aineista toimitussopimuksia jo useiden  elintarviketeollisuuden tuotantolaitosten sekä muiden toimijoiden kanssa.
− Pitkät raaka-ainesopimukset, biokaasun ja -dieselin kova kysyntä sekä tonttimme  koko Länsi-Säkylän teollisuusalueella antavat meille hyvät lähtökohdat toiminnan  kehittämiselle.
Sillanpää kertoo, että kun valmistumassa olevan jalostamon toiminta on saatu stabiloitua, yhtiö ryhtyy suunnittelemaan tuotantotoiminnan laajentamista. Laajennusinvestoinnit on tavoitteena toteuttaa asteittain seuraavan viiden vuoden aikana.