Biojalostamomme rakentaminen on loppumetreillä

Biokaasua ja -dieseliä tuottavan biojalostamomme rakentaminen Länsi-Säkylän teollisuusalueella on edennyt loppuvaiheeseen.
− Laitoksen rakentaminen sekä myös raaka-ainehankinta ovat hyvällä mallilla, toimitusjohtaja Jari Sillanpää sanoo.
Vajaan parin viikon päästä tontille tuodaan asennusvalmiina lämpökeskus.
− Se on viimeinen iso ja samalla kallein yksittäinen laitteisto, joka jalostamoa varten enää toimitetaan.

Raakakaasua teollisuudelle

Liikennekaasun lisäksi jalostamo toimittaa teollisuudelle raakakaasua. Kaasunpuhdistuslaitteet biojalostamo saa  syksyllä.
− Kaasupuolella tulemme tekemään yhteistyötä myös kotimaisen energia-alan toimijan kanssa.
Eläinperäisten raaka-aineiden käsittelylaitteet ovat valmiina paikoillaan. Biodieselin  tuotanto aiotaan käynnistää
joulukuussa. Biojalostamon käynnistämiseen liittyvä luvitus on vireillä. Ympäristölupaa päivitetään parhaillaan.

Raaka-ainetta riittää

Yhtiö on tehnyt kasvi- ja eläinperäisistä raaka-aineista toimitussopimuksia jo useiden  elintarviketeollisuuden tuotantolaitosten sekä muiden toimijoiden kanssa.
− Pitkät raaka-ainesopimukset, biokaasun ja -dieselin kova kysyntä sekä tonttimme  koko Länsi-Säkylän teollisuusalueella antavat meille hyvät lähtökohdat toiminnan  kehittämiselle.
Sillanpää kertoo, että kun valmistumassa olevan jalostamon toiminta on saatu stabiloitua, yhtiö ryhtyy suunnittelemaan tuotantotoiminnan monipuolistamista ja laajentamista. Laajennusinvestoinnit on tavoitteena toteuttaa asteittain tulevien vuosien aikana.