Biojalostamoprojektin ajankohtaistiedote

Biojalostamon rakentaminen on edennyt talven aikana aikataulussa. Syöterakennus valmistuu ulkoa päin helmikuun loppuun mennessä. LVI- ja sähkötyöt sekä automaatioasennukset ovat sujuneet hyvin. Parhaillaan työn alla ovat muun muassa syöterakennuksen ilmastointi- ja lämmityslinjat. Maaputkistojen kaivutyöt alkavat lähiviikkoina.

Analysointi- ja selvitysvaihe

Biodiesellaitoksen osalta käynnistymässä on laitoksen yksityiskohtainen analysointi- ja selvitysvaihe. Liikennebiokaasun valmistus ja myynti aloitetaan biodieseliä ennen.

Pitkiä toimitusaikoja

Kaikki biojalostamon laite- ja konehankinnat ovat maalissa. Pääosa hankinnoista on tehty kotimaisilta toimittajilta. Joidenkin laitteiden toimitusajat ovat odotettua pidempiä. Tällä on jonkin verran vaikutusta kokonaisaikatauluun.