Sijoittajaryhmä työmaavierailulla

Sijoittajaryhmän vierailua isännöineet hankintajohtaja Jari Sillanpää ja tuotantojohtaja Rami Sillanpää esittelivät projektin nykytilanteen ja kävivät läpi tavoiteaikataulua.
VSS Biopower siirsi itselleen päävastuun Säkylän biojalostamon urakoinnista syksyllä.
− Laite- ja komponenttihankinnat alkavat nyt olla loppusuoralla. Automaatiotoimittajan kanssa neuvottelut saadaan pian päätökseen. Seuraavana hankintalistalla on kaasunpuhdistuslaitteisto, Jari Sillanpää kertoi vierailuryhmälle.

Tiukat vaatimukset

VSS Biopowerin monituotelaitos on laatuaan ensimmäinen Suomessa. Jalostamolla tuotetaan rinnakkaisissa järjestelmissä biokaasua ja biodieseliä. Kolmantena lopputuotteena on maanparannusaine. Koska vastaavaa laitosta ei Suomesta löydy, yhtiössä on jouduttu kiinnittämään erityistä huomiota laitoksen toiminnan kannalta kriittisiin kohtiin.
− Olemme alusta asti lähteneet siitä, että hyväksymme laitokseemme vain kestäviä ja toimintavarmoja laitteita sekä komponentteja, hankintajohtaja Jari Sillanpää korosti.
Yhtiö pyrkii välttämään näin toimintaongelmat, joita muutamilla muilla bioalalla toimivilla tuotantolaitoksilla on esiintynyt.
− Ei ole mitään järkeä lyödä päätä samaan mäntyyn. Siksi olemme vaihtaneet tietoja muiden alan toimijoiden kanssa ja tehneet rohkeasti omia ratkaisujamme.

Työt edistyvät hyvin

Jalostamon kaksi kaasuntuotantoon tarkoitettua reaktoria asennettiin paikoilleen elokuussa. Nyt työn alla on syöterakennus, jossa ajankohtaisia ovat lattiavalut ja katon tekeminen. Eläinperäisen raaka-aineen käsittelylaitteet ovat asennettuina. Myös liete- ja kaasuvaraston seinäelementit ovat jo pystyssä.

Ylösajovaihe keväällä

Biojalostamon rauhallinen ylösajo aiotaan aloittaa keväällä. Ylösajovaihe kestää noin puoli vuotta. Ensin käynnistetään biokaasun valmistus. Biodieselin valmistus alkaa pienellä viiveellä.
Laitos on jatkuvatoiminen ja sen tuotantoprosessit ovat pitkälti automatisoituja.

Kysyntää tuotteille riittää

Biokaasun ja biodieselin kysynnän kannalta laitoksen tulevaisuus näyttää Jari Sillanpään mukaan erittäin lupaavalta. Biokaasu jalostetaan liikennepolttoaineeksi. Ensimmäinen yhtiön jakeluasemista tulee biojalostamon  yhteyteen. Se palvelee sekä henkilöautoliikennettä että raskasta liikennettä.

Raaka-ainetta varastoituna

Laitos käyttää eläin- ja kasviperäisiä raaka-aineita. Tuotantojohtaja Rami Sillanpää kertoi, että laitoksen käynnistämiseen tähtäävä kasviperäisten raaka-aineiden varastointi aloitettiin lokakuussa. Yhteistyökumppanina on  lähellä sijaitseva Sucroksen tehdas, mutta jatkossa peltobiomassoja toimittavat myös muut. Eläinperäisten raaka-aineiden toimituksista yhtiöllä on sopimukset useiden alueen elintarviketeollisuuslaitosten kanssa.