Tiedoitustilaisuuden aineisto

VSS Biopower tuottaa biohajoavista materiaaleista energiaa liikenteelle ja teollisuudelle tukien samalla ruokateollisuutta sivuvirtojen hyödyntämisessä sekä maataloutta tuottamalla biolannoitetta viljelykäyttöön.

Yhtiön päätuotteena on biokaasu teollisuudelle ja liikennekäyttöön. Tuotantoprosessissa erotetaan biodieselin raaka-aineeksi sopivat rasvat, joista tuotetaan liikennekäyttöön soveltuvaa biodieseliä. Biokaasuprosessin lopputuotteesta erotetaan kuiva-aine ja nestemäinen liete, joita myydään lannoitteena.

VSS Biopower edistää biokiertotalouden kehittymistä vakavasti otettavaksi teollisuudenalaksi, samalla luoden alueellista hyvinvointia, työpaikkoja sekä kumppaniyritysten menestymismahdollisuuksia.

Vuoteen 2020 mennessä VSS Biopowerin tarkoituksena on olla Länsi-Suomen alueen edelläkävijä bioenergian ja kiertotalouden toimijana. VSS Biopower on laajalti tunnettu, kehittyvä bioenergiayhtiö, jolla on kasvava biopolttoaineiden tankkausasemaverkosto.

Miksi Säkylään?

 • Ainutlaatuisen laaja ruokateollisuuden keskittymä takaa runsaat raaka-ainevirrat toiminnalle ja tulevaisuuden kasvulle
  • Voimala voi käyttää noin 20 000 tonnia biomassaa vuodessa
   • Biokaasun tuotanto 19 940 tonnia
   • Biodieselin tuotanto 2 325 tonnia
  • Alueen muu raaka-ainepotentiaali yli 130 000 tonnia vuodessa
  • Raaka-ainepohja mahdollistaa helposti tuotannon 6 kertaistamisen tulevaisuudessa
 • Intensiivinen maanviljelyalue tarjoaa raaka-aineiden lisäksi asiakkaat biolannoitemyynnille
 • Säkylän kunta haluaa voimalan ja on tehnyt aktiivisesti töitä sen mahdollistamiseksi – esimerkiksi tarjoamalla edullisen tontin
 • Yrittäjillä hyvä paikallistuntemus sekä osaamistausta ja verkostot alueen ruokateollisuuteen

Biovoimala

 • Kotimaista, koeteltua energiateknologiaa – yhdistettynä uudella tavalla paikallisiin raaka-ainelähteisiin
 • Monituotebiovoimala – monipuolinen raaka-ainepohja
 • Kustannustehokas ja hyvin kannattava tuotantoprosessi
 • TEM:n energiateknologian kärkihanke 2017 – merkittävä investointituki myönnetty
 • Tukee kiertotaloutta ja vahvistaa alueen ruokateollisuuden kilpailukykyä
 • Ympäristö- ja rakennuslupa myönnetty

Prosessikaavio

Aineisto

Tutustu koko luentoaineistoon täältä (pdf)