Uudenlainen yhteistyö alkaa

Suomalainen kestävän kehityksen pioneeriyritys Biolan Oy liittyy osaksi HKScanin Agrofood Ecosystem® -verkostoa. HKScanin sopimustuotannon kehittämiseen liittyvä yhteistyö kattaa ensivaiheessa Kariniemen® kananpoikien kasvatuksessa syntyvän lannan hyödyntämisen uudentyyppisenä lannoitteena Kariniemen sopimustiloilla sekä HKScanin tuotannon sivuvirtojen hyödyntämisen biokaasuksi ja biodieseliksi. Yhteistyö on askel kohti Kariniemen kananpoikien tuotantoketjun hiilineutraaliutta.

Yhteistyön myötä Biolan jalostaa Kariniemen kananpoikien kasvatuksessa syntyvästä lannasta HKScanin sopimustilojen käyttöön uudentyyppisen kierrätyslannoitteen, jonka avulla lannassa olevat ravinteet pystytään hyödyntämään pelloilla muun muassa Kariniemen kananpoikien rehuviljan tuotannossa. Tavoitteena on tällä tavoin pienentää rehuviljatuotannon hiilijalanjälkeä. Ympäristövaikutuksia minimoidaan optimoimalla lannoite Kariniemen kananpoikien rehuntuotantoon sopivaksi. Lannan mukana maahan saadaan myös uutta orgaanista ainesta ja maan pieneliötoiminta vilkastuu. Konseptia testataan valitulla Kariniemen sopimustiloilla kasvukauden 2020 aikana ja laajennetaan sen jälkeen asteittain muiden sopimustilojen käyttöön.

Yhteistyön toinen osa liittyy biokaasun tuotantoon, jossa HKScanin tuotantolaitosten sivuvirtoja jatkojalostetaan biokaasuksi ja biodieseliksi Säkylässä Biolanin osaomistamassa VSS Biopowerin biojalostamossa. Prosessissa syntyvää biokaasua tullaan käyttämään polttoaineena Kariniemen eläinkuljetusautoissa. Biokaasu on uusiutuva polttoaine, jonka avulla pystytään vähentämään merkittävästi liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä fossiiliseen polttoaineeseen verrattuna.