Ajankohtaista

Biojalostamon infran rakentaminen hyvässä vauhdissa

Maanrakennustyöt VSS Biopowerin tontilla Länsi-Säkylän teollisuusalueella
alkoivat ennen joulua. Biojalostamoprojekti etenee nopeasti.  Jo noin vuoden päästä laitoksen on määrä tuottaa paineistettua liikennebiokaasua. Biodieselin tuotanto käynnistyy muutamia kuukausia myöhemmin.
− Tavoitteena on, että laitos on täydessä tuotantokapasiteetissa vuoden 2019 maaliskuuhun mennessä, toimitusjohtaja Jouni Virtanen sanoo.

Seuraavaksi valutyöt

Biojalostamon toimittaa suomalainen BioGTS. Se vastaa myös laitoksen perustuksen valutöistä. Valutyöt on tarkoitus aloittaa maaliskuussa. Nyt suunnittelutyö on edennyt vaiheeseen, jossa ensimmäiset standardikomponentit  voidaan siirtää valmistukseen. Projektin yksi vaativimmista vaiheista on  järeiden reaktorimoduulien siirto erikoiskuljetuksena Säkylään. Tämän vaiheen  arvioidaan ajoittuvan toukokuulle. Sen jälkeen vuorossa ovat muun muassa  prosessikytkennät ja laitoksen testaukset.

Optimaalinen tuotto

VSS Biopowerin laitos on ensimmäinen Suomessa käyttöön otettava monituotejalostamo, jossa biokaasu- ja biodieselteknologiat yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla rinnakkaisissa prosesseissa. Biojalostamo toimii  kuivamädätystekniikalla ja perustuu tulppavirtausperiaatteeseen. Tämä takaa  raaka-aineiden optimaalisen viipymän reaktoreissa ja parhaan mahdollisen  kaasun tuoton raaka-ainetonnia kohden.

Hyvä raaka-ainepotentiaali

Laitos käyttää raaka-aineena elintarviketeollisuuden sivuvirtoja sekä  peltobiomassoja.
− Meillä on jo sopimuksia useiden raaka-ainetoimittajien kanssa ja osan kanssa  neuvottelut ovat parhaillaan käynnissä, Jouni Virtanen kertoo.
Hänen mukaansa raaka-ainepotentiaali on laitoksen sijainnin kannalta  erinomainen. Se mahdollistaisi yhtiön biojalostustoiminnan  kuusinkertaistamisen tulevaisuudessa.

Hallitus nimettiin

Varsinaisen laitosprojektin rinnalla yhtiö on kehittänyt myös organisaatiotaan.
Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi on nimetty Pekka Kariniemi Biolan  Groupista. Yhtiöt ovat aloittaneet kehitysyhteistyön.
Muita hallituksen jäseniä ovat yhtiön perustajat Jouni Virtanen, Jari Sillanpää ja Rami Sillanpää sekä BioGTS:n toimitusjohtaja Mika Rautiainen.

Lisätiedot:
Jouni Virtanen, toimitusjohtaja
+358 40 631 0996
jouni.virtanen@www.vssbiopower.fi

VSS Biopower ja Biolan yhteistyöhön

VSS Biopower aloittaa kehitysyhteistyön Biolanin kanssa. Biolan konsultoi VSS Biopoweria muun muassa viranomaisvaatimukset täyttävän omavalvontajärjestelmän luomisessa. VSS Biopower puolestaan toimittaa Biolanille sen biojalostamolta prosessin loppupäässä syntyviä ravinteikkaita ja turvallisia kuiva-aineita sekä lietteitä. Niitä voidaan hyödyntää lannoituksessa ja maanparannuksessa. Tuotepuolen yhteistoiminta käynnistyy vuoden 2019 alkupuolella, kun VSS   Biopowerin biojalostamo on aloittanut toimintansa. Biolanilla on tuotantolaitos Eurassa, joten se on logistisesti sopivalla etäisyydellä Säkylän biojalostamosta. Lue lisää ”VSS Biopower ja Biolan yhteistyöhön” »

Vielä ehdit mukaan

Viimeinen kuukausi sijoituksien osalta on alkanut ja olemme keränneet huimat 951 501 €, joka on 79 % 1 200 000 €:n tavoitteestamme. Vielä ehdit mukaan sijoittajaksi, mutta nyt on aika toimia! Kaikki sijoittamiseen liittyvät tiedot löytyvät Rahamarkkinakeskuksen sivustolta: Siirry Rahamarkkinakeskukseen »

Avoin sijoittaja- ja tiedotustilaisuus VSS Biopower Oy:n biovoimalaitoksen toiminnan alkamisesta Länsi-Säkylän teollisuusalueella.

tiistaina 26.9 klo17.30 Pyhäjärvi-instituutin tiloissa

Tilaisuudessa yhtiön edustajat kertovat hankkeen etenemisestä, sekä yksityishenkilöiden ja paikallisten yritysten mahdollisuudesta sijoittaa yritykseen vaihtovelkakirjan kautta. Lue lisää ”Avoin sijoittaja- ja tiedotustilaisuus VSS Biopower Oy:n biovoimalaitoksen toiminnan alkamisesta Länsi-Säkylän teollisuusalueella.” »